Kim jesteśmy

Żabka Finanse sp. z o.o. jest firmą w grupie zarządzanej przez Żabka Polska sp. z o.o. – właściciela największej w Polsce sieci sklepów detalicznych typu convenience prowadzonych pod marką Żabka i detalicznych sklepów convenience w konwencji deli prowadzonych pod marką Freshmarket. Sieć sklepów Żabka i Freshmarket to nowoczesna koncepcja handlu detalicznego, która ma na celu zapewnienie klientom wygody dokonywania zakupów. Wychodząc naprzeciw potrzebom konsumentów – w ponad 3000 sklepów Żabka i 500 Freshmarket – oferowane są najlepsze markowe produkty oraz szeroki wachlarz usług dodatkowych pod wspólnym logo Zielone Okienko.

Żabka Finanse oferuje klientom możliwość skorzystania z usług finansowych realizowanych przez nią w sklepach należących do Żabka Polska sp. z o.o. (obsługa Klienta w sklepach „Żabka” i „Freshmarket”). Kluczowy element stanowi wprowadzony centralny system administrowania o strukturze macierzowej. Dzięki takiemu modelowi możliwe jest efektywne sprawowanie kontroli od strony administracyjnej oraz finansowej, jak i egzekwowanie zasad ładu korporacyjnego i dobrych praktyk obowiązujących w spółce.

Jesteśmy krajową instytucją płatniczą i chcemy oferować klientom najlepszą jakość usług. Jako instytucja płatnicza nadzorowana  przez Komisję Nadzoru Finansowego Żabka Finanse zdecydowała się  na wdrożenie Zasad Ładu Korporacyjnego  w zakresie Struktury Organizacyjnej, Relacji z udziałowcami instytucji nadzorowanej, Organu Zarządzającego i Organu Nadzorującego, Polityki wynagradzania, Polityki informacyjnej, Działalności Promocyjnej i Relacji z Klientami, Systemu kontroli wewnętrznej i Systemu  zarządzania ryzykiem.

Zasady Ładu Korporacyjnego

logo_knf